Qi Mag Feng Shui

Vaak zijn er voor grote resultaten slechts kleine aanpassingen nodig.

Feng Shui is duizenden jaren oude kunst en wetenschap die zich richt op het creëeren van balans, harmonie en vitaliteit in een ruimte. Feng Shui is een studie van mensen, gebouwen, omgeving en tijd en hoe die facetten op elkaar inwerken. Het heeft als doel de energie te verhogen en stagnaties op te heffen. Je kunt met dit systeem invloed uitoefenen op alle facetten van het leven zoals relaties, gezondheid, succes, groei, bewustwording etc. Er zijn verschillende stromingen binnen de Feng Shui maar de Qi-Mag school verbindt deze met elkaar. Ook is de Qi-Mag school meer op het Westen georieënteerd en speelt gezondheid een grote rol. Vandaar dat het opsporen en onschadelijk maken van allerlei straling, ook technologische een belangrijk onderdeel kan zijn. (Zie links voor meer informatie over Prof. Dr. Yes Lim en de Qi-Mag organisatie.)

VOOR WIE IS FENG SHUI?

QI-MAG Feng Shui kan overal toegepast worden. In woningen, zakelijk consult, praktijkruimtes, winkels, horeca, kantoorpanden, particulier consult, hotels, wellness centra en tuinen. Het effect van een consult zal altijd merkbaar, voelbaar en zichtbaar zijn.

Aandachtspunten Feng Shui

 • Onderzoek naar storende en ondersteunende factoren en invloeden uit de omgeving.
 • Effect van ligging en vorm van het gebouw op de gebruikers.
 • Het sturen en verhogen van de Chi de levensenergie,voor meer voorspoed en geluk.
 • Opwaarderen van het zuurstofgehalte in de ruimtes voor meer vitaliteit..
 • Optimaal inrichten van alle ruimtes met het oog op de functie ervan.
 • Het creëren van een sterke bureaupositie.
 • Het creëren van een goede entree.
 • Advies voor juist gebruik van verlichting, planten en waterornamenten.
 • Een ondersteunend gebruik van symbolen en kunstvoorwerpen.
 • Stimulerend gebruik van kleuren en eventueel geuren en muziek.
 • Advies over te gebruiken materialen etc.
 • Het verminderen van electrosmog en geopatische stress.
 • Onderzoek en ontwerp van logo en firmanaam.
 • Harmonieuze tuinaanleg met het gebruik van krachtplekken.
 • Alle adviezen worden gegeven op basis van QI-MAG Feng Shui en worden aangepast aan uw persoonlijke wensen en smaak.

De belangrijkste scholen binnen de Feng Shui

Vorm en landschapschool: Hier wordt de invloed van het landschap bestudeerd en het effect van de vorm en ligging van het pand op de bewoners.
Bagua school: Met dit systeem kun je invloed uitoefenen op alle levensgebieden, zowel zakelijk als prive.
Kompas school: Iedere windrichting heeft een ander kwaliteit en moet in harmonie gebracht worden met andere aspecten van de Feng Shui.
Oost- West Systeem: Met dit systeem kun je mens en omgeving op elkaar af stemmen voor ondersteuning en harmonie. Je kunt met dit systeem bepalen waar je het beste zit, werkt of slaapt.
Flying Stars: Hier speelt het tijdsaspect een rol, de astrologische invloeden op het pand. Je kunt hiermee bepaalde invloeden voorzien. De gunstige versterken en de minder gunstige afzwakken

Pin It on Pinterest

Share This